درباره ما

ثامن گرافیک با توجه به نیاز فضای مجازی کشور به محصولات گرافیکی، فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با مدیریت داوود طغرلی، تلاش دارد با ارائه طرح های گرافیکی، نیاز همکاران در زمینه چاپ و تبلیغات را مرتفع نماید.

در ثامن گرافیک

  • رضایت مشتری مهمترین دارایی ما است.
  • یادگیری برای ما هیچ مرزی ندارد.
  • ما به گفته هایمان متعهد هستیم.