تعرفه طراحی

نوع طراحی

عمومی (قیمت به تومان)

اختصاصی (قیمت به تومان)

زمان طراحی

بنر تبلیغاتی (فضای مجازی)

_

10,000

یک الی 2 روز

لوگوی وب سایت

_

25,000

2 الی 3 روز

هدر وب سایت

25,000

35,000

2 الی 3 روز

بنر متحرک gif

_

14,000 - 7,000

2 الی 3 روز

اسلاید شو

_

هر اسلاید 6,000

بسته به تعداد

کارت ویزیت یک رو

10,000

20,000

یک الی 2 روز

کارت ویزیت 2 رو

15,000

25,000

یک الی 2 روز

سربرگ

15,000

25,000

یک الی 2 روز

تراکت یک رو

20,000

30,000

یک الی 2 روز

تراکت 2 رو

25,000

35,000

یک الی 2 روز

منوی رستوران A4

25,000

35,000

2 الی 3 روز

منوی رستوران 3 لت (2 رو)

36,000 (هر لت 6,000)

54,000 (هر لت 9,000)

3 الی 4 روز

پاکت ملخی

15,000

25,000

یک الی 2 روز

کاتالوگ

هر صفحه 10,000

هر صفحه 15,000

بسته به تعداد صفحات

بروشور A4 یک رو

20,000

30,000

2 الی 3 روز

بروشور A4 دو رو

30,000

40,000

2 الی 3 روز

فاکتور

20,000

30,000

2 الی 3 روز

بنر و استند

30,000

40,000

3 الی 4 روز

بروشور 3 لت (2 رو)

36,000 (هر لت 6,000)

54,000 (هر لت 9,000)

3 الی 4 روز

تقویم دیواری

30,000

40,000

3 الی 4 روز

تقویم رومیزی

35,000

45,000

3 الی 4 روز

ست اداری

70,000

100,000

4 الی 5 روز